02 april 2019
Terug

Gratis busrit in ruil voor het verzamelen van plastic afval

Een aantal maanden geleden werden er speciale containers geplaatst voor plastic afval in Istanbul. In ruil hiervoor kregen mensen een gratis busrit. Inmiddels zijn er al honderdduizenden plastic flessen ingezameld en hiermee werd deze actie een waar succes. Er was beduidend minder CO2-uitstoot omdat er werd bespaard op brandstof door gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Een schoner Istanbul

In september 2018 hebben ze een project gestart in Istanbul wat nog nooit eerder is gedaan. Zij zijn dit project gestart om de dichtst bevolkte stad van Turkije schoner te houden. Speciale containers werden geplaatst voor alle plastic flessen en in ruil hiervoor kun je gratis buskaartjes ophalen. Door middel van dit project werden 785.084 flessen en aluminium blikjes verzameld en uiteindelijk gerecycled. 41 ton minder C02 werd er uitgestoten dankzij de speciale containers heeft het stadsbestuur van Istanbul laten weten. En 12.000 liter brandstof is er door bespaard gebleven. 

Verspreid over de stad

96 containers staan verspreid over de stad. De meeste containers staan dichtbij scholen, drie bij metrostations en twee in openbare ziekenhuizen. Wanneer mensen hun plastic afval in een van de containers gooien krijgen ze in ruil hiervoor gratis krediet opgeladen op  hun elektronische buskaarten. Het is zelfs zo dat hoe meer ze er in gooien hoe meer krediet ze opgewaardeerd krijgen. Dit moet het deponeren van plastic motiveren, en het gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren. Een win-win situatie dus.Hier blijft het echter niet bij. Het stadsbestuur wil namelijk nog veel meer van deze Slimme Mobiele Afvaltransfermachines installeren. Deze slimme machines worden niet voor niets zo genoemd. Ze zijn namelijk voorzien van een ingebouwd elektronisch systeem die alles sorteert, afval herkend, versnipperd en bewaard. 

 Sinds het stadsbestuur de containers heeft geïntroduceerd hebben al meer dan 18.000 mensen hiervan gebruik gemaakt. In totaal hebben deze mensen 682.179 plastic flessen en 102.905 aluminium blikjes weggegooid wat zorgde voor zo’n 15.000 kilo plastic afval. Naar schatting zal er in de aankomende twee jaar zo’n 2 miljoen blikjes en flessen verzameld worden. Vooral op scholen wordt er ingezameld om kinderen te stimuleren om te recyclen. Het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft vorig jaar een onderscheiding gegeven aan dit project. 

Deze stap was nodig om de inwoners van Istanbul, en van Turkije in het algemeen, milieubewuster te maken. In Istanbul wordt dagelijks 17.000 ton huisvuil geproduceerd door de 15 miljoen inwoners. 6.000 ton van de 17.000 ton wordt verwerkt in de containerparken van Istanbul. Je kunt een lamp van 60 watt een paar uur laten branden met de energie uit één gerecycleerde plastic fles.

Project in 2017

In 2017 werd er in Turkije een project gelanceerd om afval te verminderen. Emine Erdogan was hiervan het boegbeeld. Met dit project werd er ingezet op gescheiden inzamelen van allerlei soorten afval zoals het inzamelen van etensresten die veevoeders weer kunnen gebruiken, of het composteren van groenafval en een nationale sensibiliseringsactie. Steeds meer mensen, privébedrijven, stadsbesturen en openbare instellingen droegen hun steentje bij om het project een succes te maken. 

Mede door dit project heeft Turkije ondervonden een goed ecologisch land te kunnen worden. Steeds meer wordt er aandacht geschonken aan recycling in kantoren, scholen, winkels, luchthavens, hotels enzovoorts. Hiermee werden 30 miljoen bomen gered in 2017 en 2018 door het recyclen van 1,7 miljoen ton papier en karton.

Subsidies

De regering heeft besloten om subsidies uit te keren aan gemeentebesturen zodat er meer geld beschikbaar wordt gesteld om te kunnen recyclen. Het uiteindelijk doel is de stortplaatsen in open velden op te kunnen heffen. Eind 2019 zal 89% van het afval water gezuiverd zijn in de steden. Hiervan is het uiteindelijke doel 100% in 2023.

Turkije heeft door de jaren heen steeds meer aandacht besteed aan afvalverwerking voor een beter milieu. De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het ophalen van afval en zij moeten voorzien worden van genoeg recyclagesystemen. Het wetsontwerp hiervoor is al af. Deze houd in dat alle openbare instellingen en bedrijven een certificaat moeten behalen zodat ze kunnen aantonen te voldoen aan de nieuwste eisen. Voor gemeentebesturen wordt het verplicht om het afval gescheiden op te halen.

Lekker op vakantie naar Turkije? Vraag dan hier uw evisum aan!