13 oktober 2017
Terug

Moet Turkije wel of niet toetreden tot de EU

In september 2017 is er een bijeenkomst geweest van de EU-buitenlandministers. Deze werd gehouden in Tallinn. Tijdens deze bijeenkomst is het duidelijk geworden dat niet alle EU-landen het eens zijn over het feit dat de gesprekken met Turkije (over het toetreden tot de EU) moeten worden stop gezet.

Afbreken

Gezien Ankara zich steeds meer afzondert van Europa willen Oostenrijk en Duitsland de onderhandelingen die er lopen afbreken. Dit terwijl er eigenlijk al een tijdje geen gesprekken onderling meer zijn geweest. Formeel gezien, willen ze deze gesprekken stopzetten. Maar niet elk land was het hiermee eens. Finland en Frankwijk willen bijvoorbeeld wel met Turkije in gesprek blijven. Dat heeft te maken met het belang van Turkije op het gebied van migratie en de bestrijding van terrorisme. Dat geldt ook voor de Europese Commissie.

Verkiezingen

Duitsland heeft tijdens die bijeenkomst ook aangegeven te willen stoppen met praten over modernisering van de douane-unie tussen de Europese Unie en Turkije wat zou leiden tot een stimulans van de onderlinge handel. Minister Bert Koenders was het hier mee eens. Hij maakt zich ook zorgen over Turkije, maar zegt dat het toch verstandig is om eerst de Duitse verkiezingen af te wachten. ''Daarna kunnen we hier meer discussies over hebben.'' Tijdelijk EU-voorzitter Estland, minister Sven Mikser, houdt er niet van om overhaaste beslissingen te moeten nemen en zegt dat er dit jaar in elk geval geen uitsluitsel zal komen.

Visum Turkije

Op het moment dat Turkije zal toetreden aan de EU, zal de visumplicht komen te vervallen. Toetreding van Turkije aan de EU lijkt nog ver weg. Er geldt dus altijd nog een visumplicht voor Nederlandse en Belgische reizigers naar Turkije. U kunt het visum voor Turkije eenvoudig online aanvragen.